KENDİ UÇAĞINI TASARLA

Veri Sorumlusuna Başvuru


1. Başvuru Yöntemi


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 11’deki haklarınız kapsamında kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, veri sorumlusu İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi’ne (“İGA”) iletebilirsiniz.


Yazılı Başvuru; Kanun kapsamında posta yolu ile yapacağınız talebinizi, ıslak imzalı şekilde veya Noter aracılığıyla, Tayakadın Mahallesi, Terminal Caddesi No:1, 34283 Arnavutköy/İstanbul adresine iletebilirsiniz.


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile Başvuru; Kanun kapsamında yazılı bilgi edinme talebinizi, igahavalimaniisletmesi@hs03.kep.tr KEP adresinden de İGA’ya iletebilirsiniz.


E- Posta Yoluyla Başvuru; Kanun kapsamında yapacağınız taleplerinizi, sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz ile ya da sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresiniz ile kimlik teyidinizi yapabileceğimiz şekilde İGA’ya ait kvkk@igairport.aero e-posta adresinden iletebilirsiniz.


2. Başvuru Formu


Lütfen veri sorumlusuna başvurmak için aşağıda yer verilen linkteki başvuru formunu indirip doldurduktan sonra yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile veri sorumlusuna gönderiniz.


Veri Sahibi KVKK Başvuru Formu’nu indirmek için tıklayınız.


Takip Et!